Chłodnictwo - Krzysztof Makowski, założyciel firmy...

... całe swoje zawodowe życie poświęcił chłodnictwu. 25 lat pracował w Browarze poznańskim, gdzie był najpierw mistrzem zmianowym, a następnie szefem całego, imponująco dużego, działu chłodnictwa.

Krzysztof Makowski o sobie

Jako były szef chłodnictwa w Lechu-Kompanii Piwowarskiej, zarządzałem instalacją o ponad 40 tonowym składzie amoniaku. W tym okresie, podczas rozbudowy instalacji nadzorowałem całkowicie proces inwestycyjny łączenia nowego układu z istniejącym, na "żywym, pracującym" zakładzie.

Grupa Ratownictwa Chemicznego

Byłem także szefem nieetatowej Grupy Ratownictwa Chemicznego. Przeszedłem cały cykl szkoleń z nowoczesnego zarządzania utrzymaniem ruchu skierowanym na prewencję ze wspomaganiem programów komputerowych. Odbyłem szkolenia z Akademii Zarządzania. Prawie codzienna współpraca ze służbami Państwowej Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Pracy a także Urzędu Dozoru Technicznego w tym zakresie sprawiła, że nabyłem dużego doświadczenia w tym względzie.

Zapraszamy do współpracy

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego
Przejdz do formularza